Členský příspěvěk

Vážení členové CDY,

protože máme nový rok 2019, dovolujeme si připomenout našim členům CDY povinnost zaplatit členský příspěvek. Členský příspěvek na rok 2019 činí 200 Kč a měl by být uhrazen nejpozději do 31. března 2019. Platbu proveďte bankovním převodem na účet CDY – 2400169269/2010, do zprávy pro příjemce uveďte: „jméno a příjmení – členský příspěvek 2019“.

Upozorňujeme, že podle Stanov CDY nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě zaniká Vaše členství pro rok 2019.

Děkujeme,
Jakub Pendl za Výbor CDY