Členský příspěvěk

[Video v ČZJ s titulky]

Členský příspěvek na rok 2021 činí 300 Kč
a měl by být uhrazen nejpozději do 31. března 2021. (prodloužen do 30. dubna 2021)
Platbu poukažte bankovním převodem na účet CDY – 2400169269/2010,
do zprávy pro příjemce uveďte: „jméno a příjmení + ČP 2021“.

Upozorňujeme, že podle Stanov CDY nezaplacením členského příspěvku
ve stanovené lhůtě zaniká Vaše členství pro rok 2021.

Výhody členství CDY:

– Informace o akcích posíláme prvně členům.
– Dostanete pravidelně informační e-maily o nabídce programů nejen CDY, ale také mezinárodních organizací.
– Také především můžete hlasovat na Valných hromadách CDY.
– Navíc pro přihlášení na mezinárodní akce a kempy máte jako členové přednost.

CDY funguje díky vám – vy jako členové přímo tvoříte CDY tím pádem ovlivňujete rozhodováním o různých věcech. Proto bez členové CDY by existence spolku postrádala smysl.

CDY: 2400169269/2010
PŘEDMĚT: VAŠE JMÉNO + ČP 2021
ČÁSTKA: 300 Kč

Děkujeme za podporu a zaplacení členského příspěvku na 2021.
Těm, kteří už to uhradili, taktéž děkujeme.

PS: video je sestříhané z 2015–2021 🙂

Výbor CDY

Dotazy e-maillem: czech.cdy@gmail.com