Výbor a Revizní komise CDY

Výbor CDY

Veronika Skohoutilová (předsedkyně)

Iveta Kubišová (místopředsedkyně)

Jana Ratajská (hospodářka)

Michaela Belicová (členka Výboru)

Michael Veselý (člen Výboru)

Vendulka Šírová (poradní členka Výboru)

Zdeňka Šlamborová (poradní členka Výboru)

Revizní komise CDY

René Ratajský (předseda RK)

Pavel Kratzmann

Lucie Horváthová