Naše spolupráce

Teiresiás

Teiresiás je středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, zřídila Masarykova univerzita v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Deaf Friendly

Deaf Friendly je první agentura v ČR, která se zabývá zajišťováním překladů a tlumočení do českého znakového jazyka. Nabízí kompletní servis v oblasti překladatelských a tlumočnických služeb z češtiny do českého znakového jazyka a obráceně, včetně jazykových korektur a kontroly ekvivalentnosti.
Co se týče překladů, zhotovuje především videopřeklady do znakového jazyka webových stránek a umisťujeme je do Deaf Friendly speciální Deaf Friendly rozšíření do prohlížeče, které může doplňovat jakékoliv webové stránky o překlad do českého znakového jazyka.

Česká unie neslyšících

Česká unie neslyšících je nezisková organizace zapsaná v rejstříku ústavů Městským soudem v Praze. WIP

Jablíčko dětem

O Jablíčku. WIP